Thẻ: quy che

Quy chế quyền riêng tư
Thông tin

Quy chế quyền riêng tư

ThueDO (“Thuê Đồ”) tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo các quy định pháp luật áp dụng về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân

Xem thêm